In principe is het “gratis”. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten voor een gesprek meetellen voor het verplichte eigen risico. Dit is in 2020 vastgesteld op 385 euro. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd nadat de behandeling is afgerond. Psychologie Praktijk Amsterdam heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). U ontvangt eventueel een factuur voor het nog openstaande eigen risico van uw ziektekostenverzekering of u krijgt hiervoor van ons een factuur via factoringsbedrijf Famed. Hierover is meer te lezen op onze website/