Gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt is geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Een reguliere afspraak duurt 10 minuten, meestal genoeg voor één klacht. In de middag duurt een consult 15 minuten voor een uitgebreider gesprek of onderzoek. Bij meerdere klachten verzoeken wij u dit aan de assistent te melden. Zij kan dan zo nodig een dubbele afspraak plannen.


Avondspreekuur

  • Op woensdag van 17.00 tot 18.00 uur hebben zowel de praktijk Amsdorf en Baneke extra spreekuren als de praktijk Haverkort en Stegenga.
  • Op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur heeft de praktijk Veenhof en Gremmer extra spreekuren.

Omdat het centrum tijdens de extra spreekuren verder gesloten is, moet u aanbellen bij de hoofdingang. De deur wordt dan zo spoedig mogelijk voor u open gedaan.


Terugbelspreekuur

Dit terugbelspreekuur is bedoeld voor korte vragen of het bespreken van onderzoeksuitslagen. Terugbeltijd: 13.30 – 14.00 uur. Ook als u vragen heeft die niet door de doktersassistent zijn te beantwoorden, dan wordt u die middag door de dokter teruggebeld.

Wij verzoeken u er voor te zorgen een telefoonnummer op te geven waarop u te bereiken bent op dat tijdstip.


Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

U kunt de doktersassistent voor 11.00 uur bellen om een huisbezoek aan te vragen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.