Geachte heer, mevrouw,

Wij, de huisartsen van gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt, vinden uw mening over de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening belangrijk. Daarom voeren wij een onderzoek uit. Alle patiënten die in de afgelopen 12 maanden een bezoek hebben gebracht aan een huisarts in ons centrum worden uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek.

Hoe werkt het?
Heel eenvoudig! U start het onderzoek door op deze link te klikken. 

Als de link niet werkt verzoeken wij u de volgende link in de adresbalk van uw webbrowser te plakken: http://qlty.biz/zorg. Uw inlogcode is: b7nxxb (kopieer de code voordat u op de link klikt).

Het invullen van de vragenlijst kost u 5 tot 10 minuten. Het is mogelijk om de vragenlijst tussentijds te stoppen, uw antwoorden worden dan opgeslagen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Amicura, een onafhankelijk onderzoeksbureau voor de zorg. Uw antwoorden zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden en anoniem behandeld en verwerkt worden. De resultaten van het onderzoek zullen dan ook niet door ons te herleiden zijn tot individuele deelnemers aan het onderzoek.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs!