De Medewerkers
De verpleegkundige: Elsje Rood
De consultatiebureau-arts: Gül Tutar
De Jeugdverpleegkundige: Mariëtte Wiering

Afspraken maken en veranderen
Als u een afspraak wilt maken, afzeggen of verzetten kunt u dagelijks bellen met het afsprakenbureau op telefoonnummer 020 – 581 40 80. Zij zijn te bereiken van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Advies over kleine kinderen
Een kind opvoeden is moeilijk. U hebt vragen over de opvoeding en de gezondheid van uw kinderen.
Groeit hij wel goed? Wat moet ik te eten geven? Wat doe ik als de baby huilt? Met die vragen kunt u terecht bij het Consultatiebureau. De mensen die hier werken weten alles van kinderen van 0 tot 4 jaar. Zij helpen u en geven advies. U kunt op hen rekenen. Zij zeggen wat u kunt doen om uw kind op te voeden. Maakt u zich zorgen over de gezondheid van uw kindje? Maak dan een afspraak met uw eigen huisarts.

Ouder- en Kindcentrum (OKC)OKT logo new
Opvoeden is moeilijk. Ook als uw kind ouder is dan 4 jaar.
Er kunnen problemen zijn met de gezondheid. Of met school.
Een kind kan druk of moeilijk zijn. Hij heeft problemen met slapen. Of vindt het moeilijk om vriendjes te maken.

Het is fijn als u met iemand kunt praten. Iemand die u goed advies geeft. Zo iemand vindt u op het Ouder- en Kindcentrum bij u in de buurt. U staat er niet alleen voor. De medewerkers van het Ouder- en Kindcentrum hebben verstand van kinderen. Zij weten alles van gezondheid en opvoeden.

Vertel hun waar u zich zorgen over maakt. Of waar u vragen over hebt. Dan zoeken zij samen met u naar de oplossing.

Hoe werkt het consultatiebureau?
Als u uw huisarts in het gezondheidscentrum heeft, kunt u ervoor kiezen om met uw pasgeboren kind naar het consultatiebureau in het gezondheidscentrum te gaan. Dit kunt u regelen met de verpleegkundige van het zogenoemde screenteam (GGD) die op de zesde dag na je bevalling bij je thuis komt en de baby een hielprik geeft. Vertel haar dan duidelijk dat u kiest voor het consultatiebureau van uw eigen huisarts in het gezondheidscentrum. Als uw kind 14 dagen oud is zal de verpleegkundige van het consultatiebureau bij u thuis komen voor een kennismakingsbezoek.

In het eerste levensjaar van uw kind zult u minimaal acht keer opgeroepen worden voor het consultatiebureau. Soms ontmoet u dan de consultatiebureau-arts en soms de verpleegkundige. Uw kind wordt gemeten en gewogen, krijgt de noodzakelijke inentingen en wordt gevolgd in zijn/haar groei en ontwikkeling.
U kunt altijd alle vragen stellen die u heeft. Een bezoek aan het consultatiebureau duurt ongeveer 15 minuten.

Als u vragen heeft over de opvoeding, bijvoorbeeld over huilen, slaapproblemen, eetgewoonten of het gedrag van uw kind waar meer tijd voor nodig is, kun u een afspraak maken met de verpleegkundige bij u thuis of op het consultatiebureau. Zo kunt u samen wat dieper ingaan op en wat langer stilstaan bij uw vragen. U kunt ook eventueel verwezen worden naar de opvoedadviseur, de huisarts of het maatschappelijk werk.

Zwangerschapscursussen
U kunt u bij het afsprakenbureau – mits u zwanger bent of pas bevallen – ook aanmelden voor de aangeboden cursussen ‘Rondom de Geboorte’.
Kijk voor meer informatie op: www.rondomdegeboorte.nl

Verder
Op www.groeigids.nl vindt u allerlei informatie die van toepassing is op uw opgroeiende kind.
Tenslotte vindt u antwoord op veel vragen over het opvoeden op www.positiefopvoeden.nl