Raoul Buiter is diëtist van Miró Voedingsadvies en houdt spreekuur op gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt.
U kunt op werkdagen een afspraak maken door te bellen naar: 06 – 51 288 790.

Spreekuur
De spreekuren zijn in de even weken op afspraak:

Dinsdag van 9.00 – 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

Advies
In gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt houdt Raoul Buiter, diëtist van Miró Voedingsadvies spreekuur. De diëtist geeft u praktisch advies en persoonlijke begeleiding op maat.In geval van diabetes mellitus, onder- en overgewicht, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk en maag- en darmproblemen, is een dieet onderdeel van de behandeling. Met de juiste voeding heeft u minder last van uw klachten of kunt u klachten voorkomen. De diëtist voert persoonlijke begeleidingsgesprekken, maar u kunt ook contact via de telefoon en e-mail onderhouden. In geval van ondervoeding door ziekte bezoekt de diëtist, indien nodig, u thuis.

De praktijk Miró Voedingsadvies maakt deel uit van het samenwerkingsverband Diëtistengroep Amsterdam. In geval van eetstoornis of voedselovergevoeligheid verwijst Raoul u door naar een gesprecialiseerde collega diëtist van Diëtistengroep Amsterdam.
Website: Diëtistengroep Amsterdam

Hoe werkt de diëtist?
Met een dieet verandert u uw voedingspatroon. De ervaring leert dat dit lastig kan zijn. In het eerste gesprek met de diëtist is er daarom aandacht voor wat u verwacht van de dieetbegeleiding en krijgt u antwoord op uw vragen over uw klachten en de relatie met uw voeding.
In de vervolgconsulten bespreekt de diëtist met u de praktische toepassing van het dieet (inkopen doen, bereiden van eten, variaties, etc.) en hoe u kunt omgaan met moeilijke situaties en momenten. Gedurende de begeleiding zal de diëtist uw behandelend arts informeren/overleggen over de voortgang.

Aanmelding en informatie
Voor het maken van een afspraak met diëtist Raoul Buiter kunt u op werkdagen bellen naar 06 – 51 288 790 of een mail sturen naar: info@mirovoedingsadvies.nl. Indien u niet in staat bent om naar het spreekuur te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen. De diëtist komt dan bij u thuis.

Kosten
De basisverzekering vergoedt in 2016 maximaal drie behandeluren van de diëtist. De kosten van dieetadvisering vallen onder het verplichte eigen risico van € 385 per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Enkele zorgverzekeraars vergoeden na deze drie uur, nog extra dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering.

Bij chronische aandoeningen, zoals: diabetes, longaandoeningen en cardiovasculaire aandoeningen, valt dieetadvisering meestal onder de ketenzorg en wordt apart vergoed. Vraag uw huisarts hoe het binnen de praktijk is georganiseerd.

Wanneer u zelf de kosten moet betalen, gelden de tarieven voor dieetbegeleiding per 1 januari 2016.
Raadpleeg hiervoor de website: http://www.mirovoedingsadvies.nl.

Wat doet de diëtist?
De diëtist geeft persoonlijke voedings- en dieetadviezen. U kunt samen met hem /haar uw eetgewoonten bespreken en de wijze waarop u uw voeding kunt verbeteren. Bij veel gezondheidsklachten, zoals diabetes mellitus, onder- en overgewicht, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk en maag- en darmproblemen, is een dieet onderdeel van de behandeling. De diëtist voert persoonlijke begeleidingsgesprekken, maar u kunt ook contact via de telefoon en e-mail contact onderhouden.

Verwijsbrief
U kunt een afspraak maken bij de diëtist met of zonder verwijsbrief van de huisarts, consultatiebureau-arts/ of specialist. Heeft u een dieet nodig om medische redenen, dan krijgt u de verwijsbrief mee en zal de diëtist uw huisarts ook informeren over de voortgang. Maakt u een afspraak zonder verwijzing, dan heeft u eerst een screeningsgesprek met de diëtist. Dit gesprek is om te kijken naar de relatie tussen uw klachten en voeding en welke vorm van begeleiding voor u het meest geschikt is. Het is mogelijk dat er bij uw zorgverzekeraar een verschil is in de hoogte van de vergoeding met of zonder verwijsbrief.