De Praktijkondersteuners GGZ zijn:

  • Eva van den Hurk
  • Peter Sweers

Deze twee praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) zijn, gedetacheerd vanuit Arkin, in ons centrum werkzaam. Eva van den Hurk en Peter Sweers zijn sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (spv’er). Eva van den Hurk is ook cognitief gedragstherapeutisch werker.

Hulp bij psychische problemen
Soms gebeuren er dingen waar je van overstuur raakt. Bijvoorbeeld een ongeluk of een ernstige ziekte, of er overlijdt iemand waar je van houdt, of je gaat piekeren. Het is moeilijk om daar in je eentje uit te komen. Je kunt psychische problemen krijgen. Dan heb je hulp nodig. Dat is niets om je voor te schamen.
Bij het gezondheidscentrum werken mensen die kunnen helpen: de praktijkondersteuners GGZ.

Een Praktijkondersteuner GGZ is iemand die goed luistert. En die u kunnen helpen om een oplossing te vinden. Zo kunt u weer prettig leven. Zonder zorgen.

U kunt bij de Praktijkondersteuner GGZ terecht voor de volgende problemen:

  • depressie
  • stress
  • angst
  • problemen met je partner
  • problemen met werk of opleiding
  • verdriet om het overlijden van iemand
  • problemen met ouders of kinderen
  • eenzaamheid

Hebt u last van één van die dingen? Bel dan naar het gezondheidscentrum. Dan zoeken we samen zoeken naar een oplossing.

Wat doen zij?
Zij kunnen U kortdurend begeleiden, samen met u het probleem verduidelijken en eventueel zoeken naar vervolgbehandeling. De huisarts kan u naar deze spreekuren verwijzen.

Er vindt eerst een screenend gesprek plaats, waarin uw problemen in kaart worden gebracht. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige / psychologe kan u enkele gesprekken aanbieden of zij verwijst u door naar een afdeling van de GGZ waar u met uw probleem het best geholpen kunt worden. Hoewel de GGZ in principe openstaat voor elke leeftijd, ziet de SPV-er in het gezondheidscentrum mensen vanaf 12 jaar.

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling in het gezondheidscentrum.

E-health GGZ
Dit zijn websites met online hulp wat betreft geestelijke gezondheidszorg.

Beating the blues
Diabeter gesteld
Fonds psychische gezondheid
Grip op je dip
Informentaal
Interapy
Kleur je leven
Mentaal vitaal
Psyfit
Zelfhulpwijzer