De Praktijkondersteuners van het gezondheidscentrum zijn:

Margien ten Kate (ouderenzorg, diabetes- en hart-en vaatziektezorg)
Wafae Bounou (diabetes- en astma/COPD-zorg)

De praktijkondersteuner
De praktijkondersteuners zijn gespecialiseerde verpleegkundigen/praktijkassistenten, die in samenwerking met de huisarts zorg verlenen aan patiënten van het centrum met een aantal veel voorkomende en vaak chronische aandoeningen.

POH Ouderenzorg
Dit gezondheidscentrum heeft een POH (praktijkondersteuner) Ouderenzorg binnen het team.

Ouderen vormen voor de SAG een belangrijke doelgroep, omdat met het stijgen der jaren doorgaans ook de klachten toenemen. Daarom proberen we de ouderenzorg steeds meer in samenhang te bekijken. De POH Ouderenzorg vormt een belangrijke schakel in de zorg aan ouderen. Deze POH is speciaal aangesteld om kwetsbare ouderen te helpen, door te kijken waar zij behoefte aan hebben en die hulp dan in gang te zetten. Als er sprake is van dementie werkt de POH Ouderenzorg nauw samen met de casemanager Dementie. Samen staan zij garant voor laagdrempelige maar complete zorg, waarbij ouderen kunnen rekenen op continuïteit, kwaliteit en een goede coördinatie van de noodzakelijke zorg. Dingen die juist voor deze doelgroep heel belangrijk zijn.

Wat doen zij?
De praktijkondersteuners controleren of u goed bent ingesteld op de voorgeschreven medicatie.
Ze begeleiden u in het juiste gebruik van medicijnen en signaleren wanneer medicatiewijziging noodzakelijk is.
U krijgt voorlichting over uw ziekte en instructies hoe zelf controles te kunnen uitvoeren.
Ook kan extra onderzoek worden verricht, zoals een longfunctieonderzoek.
De praktijkondersteuners houden tevens in de gaten of u voldoende hulp krijgt en kunnen u informatie geven wanneer extra hulp noodzakelijk is.

De praktijkondersteuners leggen, indien nodig, ook visites af.

Eigen spreekuren praktijkondersteuners
U kunt door de huisarts naar deze spreekuren verwezen worden.

Margien ten Kate en Wafae Bounou doen beiden het diabetes (suikerziekte) spreekuur.
Margien ten Kate doet de ouderenzorg en hart- en vaatziekten spreekuur.

Wafae Bounou dpet het Astma/COPD-spreekuur en neemt longfunctieonderzoeken af.

Voor stoppen met roken kunt u zich melden bij uw huisarts.