Er is helaas geen Maatschappelijk Werk aanwezig in het Gezondheidscentrum.

Vanuit het centrum is er wel een samenwerkingsverband met maatschappelijk werk in het Dienstencentrum “De Koperen Knoop”, van Limburg Stirumstraat 119, Amsterdam. Tel. 020 – 580 34 30
Het inloopspreekuur van het Sociaal Loket is op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tel. 020 – 580 67 50
Wat doen zij?
Wanneer u problemen heeft waar uzelf of met vrienden of familie niet uitkomt, kunt u een afspraak maken met de maatschappelijk werkster. Soms zal de huisarts of een andere hulpverlener u dit aanraden, maar u kunt ook rechtstreeks bij haar aankloppen. U heeft geen verwijskaart nodig voor een bezoek aan de maatschappelijk werker.

Waarvoor kunt u bij maatschappelijk werk terecht ? Een paar voorbeelden voor de duidelijkheid:

  • Problemen op het werk of met instanties.
  • Financiele problemen, huisvestingsproblemen.
  • Relatieproblemen, moeilijkheden tijdens of na een echtscheiding.
  • Gezinsproblemen of vragen over de opvoeding.
  • Eenzaamheid of het moeilijk kunnen leggen van contacten.
  • Lichamelijke klachten, waarvoor de dokter geen oorzaak kan vinden.
  • Moeilijk te verwerken verdriet, bijv. bij overlijden van een partner.
  • Problemen met (seksueel) geweld, nu of in het verleden ervaren.

Samen met haar kunt u in één of meerdere gesprekken zoeken naar mogelijkheden om uw situatie te verbeteren. Individuele gesprekken zijn mogelijk. Indien u het wilt kunnen Uw partner of het hele gezin er ook bij betrokken worden. Het kan voorkomen dat de maatschappelijk werker U verwijst naar een meer gespecialiseerde instelling. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Deze hulp is geheel gratis.